Ders Anlatma Yöntemleri – Teknikleri

Ders anlatırken takip edilebilecek yöntemler ve dikkat edilecek noktalar…

Öğrencinin İlgisinin Çekilmesi ve Korunması

- İhtiyaçları çerçevesinde, öğrencinin dersin önemini ve hedeflerini anlamasına yardımcı olun.

- Öğrencinin derse olan ilgisini, onun isteklerine değer vererek arttırın. Dersin belirli dönemlerinde, bütün öğrencilerin aktif katılım fırsatı olmalıdır. Katılan öğrencileri takdir edere diğerlerini de teşvik edin. Ayrıca dersi dinlemeyen öğrencileri tespit ederek onların da dersi dinlemesini sağlamaya çalışın. Bu öğrencilerle, özel olarak konuşarak, derse ilgi göstermeme nedenlerini tespit edin.

Öğrencinin Düşünmesini Sağlama

- Derste öğrencilere sorular sorun. Sorular daha önce anlattığınız veya o derste işlediğiniz konularla ilgili olabilir. Sorulara cevap veren-vermeyen öğrencilere (onlara fark ettirmeyecek şekilde) +,- gibi notlar verin.

- Ezberlemeyi vurgulamak yerine, öğrencinin düşünmesine ve eleştirmesine yardım edecek sorular sorun.

- Konuyla ilgili araştırmaya ve tartışmaya yönelten sorular sorun. Bırakın öğrenciler bir süre bu soruyu kendi aralarında tartışsınlar. Değişik grupların verdiği cevapları, daha sonra sınıfta tartışarak doğru sonuca ulaşmayı sağlayın.

Öğretim Araç Gereçleri Kullanma

- Ders için uygun öğretim araç gereçleri kullanın. Slaytlar, fotoğraflar, şemalar kullanarak dersi cazip hale getirin. Öğrencilerinize renkli kartonlar üzerine renkli yazılarla panolar hazırlatıp bunları da kullanabilirsiniz.

- Sınıf panolarını ünlü matematikçiler, fizikçiler ve ya tarihi şahsiyetlerin hayatları, resimleri ile doldurun; etraftaki her şey dersinizi anımsatsın.

Öğrencilerle İletişim Kurma

- İfadeleriniz  anlaşılır olsun, anlaşılmadığı takdirde anlatmak istediğinizi başka kelimelerle tekrar anlatın. Sabırlı olun.

- Ders esnasında öğrencilere geribildirimde bulunun. Öğrencileri, birbirlerini değerlendirmeye teşvik edin.

- Ders esnasında öğrencilerle göz teması kurun ve sıkıldıkları, dikkatlerinin dağıldığı anda dersin havasını dağıtacak bir espri yapın, anekdot veya fıkra anlatın.

Paylaş